Η Προσθετική, είναι η μέθοδος με την οποία αποκαθιστούμε την αισθητική και την λειτουργία των δοντιών, αποδίδοντας το ιδανικό για κάθε ασθενή αποτέλεσμα.

Η προσθετική χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στην Ακίνητη Προσθετική και στην Κινητή Προσθετική.

Η Ακίνητη προσθετική περιλαμβάνει τις στεφάνες, τις γέφυρες, τα ένθετα και επένθετα καθώς και τις επιεμφυτευματικές εργασίες (αναλύονται στην ενότητα των Οδοντικών Εμφυτευμάτων).

  1. Οι στεφάνες προστατεύουν τα μεμονωμένα δόντια, κυρίως τα απονευρωμένα και αυτά που έχουν μεγάλη απώλεια οδοντικής ουσίας και που δεν μπορούν να αποκατασταθούν με ένθετα ή επένθετα.
  2. Οι γέφυρες αποκαθιστούν τα κενά που μπορεί να έχετε στο στόμα μετά από εξαγωγές, σε περιπτώσεις που δεν επιλέξετε την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην περιοχή των εξαγωγών. Είναι αναίμακτη και γρήγορη θεραπεία και αποδίδει πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα.

Οι στεφάνες και οι γέφυρες μπορούν να είναι μεταλλοκεραμικές, ολοκεραμικές ή ζιρκονίας με τα δύο τελευταία υλικά να αποτελούν την προτιμότερη λύση. Η επιλογή γίνεται από τον γιατρό, βάσει της περιοχής αποκατάστασης (πρόσθια/οπίσθια περιοχή, αριθμός ελλειπόντων δοντιών) και πάντα βάσει των αναγκών/δυνατοτήτων σας.

3.Τα ένθετα και τα επένθετα, αποκαθιστούν μικρότερες απώλειες οδοντικής ουσίας σε δόντια απονευρωμένα και μη, σε περιπτώσεις που θέλετε μία περισσότερο ενισχυμένη εργασία από ένα απλό σφράγισμα ρητίνης. Μπορεί να είναι είτε από σύνθετη ρητίνη είτε από κεραμικό. Η απόδοση της αισθητικής παραμένει ιδανική για τον καθένα σας.

Όλες οι εργασίες ακίνητης προσθετικής κατασκευάζονται από συνεργαζόμενο τεχνίτη με την μέθοδο CAD/CAM, στην οποία, το 80% της διαδικασίας ολοκληρώνεται ψηφιακά και με ειδικά κοπτικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Έτσι, μειώνεται στο ελάχιστο η πιθανότητα λάθους στην κατασκευή των εργασιών και η εφαρμογή τους καθίσταται τέλεια.

Η Κινητή Προσθετική περιλαμβάνει τις μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες, οι οποίες μπορεί να είναι στηριζόμενες και συγκατούμενες είτε από τα ούλα και τον βλεννογόνο είτε από εμφυτεύματα, τοποθετημένα σε στρατηγικές θέσεις. Η επιλογή της εμφυτευματικής συγκράτησης είναι πάντα προτιμότερη και πιο ανεκτή από τους ασθενείς.

Η Ιατρική ομάδα