Τα ούλα σας είναι εξίσου σημαντικά με τα δόντια σας. Είναι μέρος των στηρικτικών ιστών των δοντιών και γι ‘αυτό πρέπει να βρίσκονται σε άρτια κατάσταση. Οποιαδήποτε υποχώρηση ή παθολογική μεγέθυνση των ούλων μπορεί να αντιμετωπιστεί με την μέθοδο της ουλοπλαστικής, εφόσον συντρέχουν οι κατάλληλες ανατομικές προϋποθέσεις.

Οι περιπτώσεις που μας απασχολούν συνήθως και χρήζουν θεραπείας είναι οι εξής:

  1. Υφιζήσεις στην παρειακή (εξωτερική) επιφάνεια
  2. Ουλικές υπερπλασίες
  3. Χαλινοί με κατάφυση κοντά στα δόντια
  4. Μελαχρώσεις ούλων
  5. Απώλεια προσπεφυκότων ιστών
  6. Απώλεια κερατινοποιημένων ιστών

Εκτός από τις μελαχρωματικές ανωμαλίες που αφορούν καθαρά αισθητική κατάσταση, όλες οι υπόλοιπες επηρεάζουν εξίσου την αισθητική και την λειτουργικότητα και χρήζουν αντιμετώπισης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές από αυτές τις καταστάσεις, η συμβολή του laser είναι καθοριστική, και διευκολύνει πολύ το έργο του επεμβαίνοντος ιατρού.

Η Ιατρική ομάδα