Εδώ και χρόνια, έχει καθιερωθεί η χρήση των αιμοπεταλιακών αυξητικών παραγόντων σε διαδικασίες της χειρουργικής στόματος. Οι αυξητικοί παράγοντες είναι μόρια, τα οποία βρίσκονται μέσα στα αιμοπετάλια και απελευθερώνονται μετά από την διάσπαση των αιμοπεταλίων. Συμβάλλουν στην ταχύτερη επούλωση των σκληρών και μαλακών ιστών.

Η τεχνική είναι πολύ απλή και περιλαμβάνει την λήψη αίματος από τον ασθενή (ποσότητα αναλόγως με το χειρουργείο που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε), την απομόνωση των αιμοπεταλίων από το αίμα με την μέθοδο της φυγοκέντρησης και την κατάλληλη επεξεργασία του προϊόντος που έχουμε λάβει, πάντα ανάλογα με την χειρουργική διαδικασία που πρόκειται να πραγματοποίησουμε.

Οι αυξητικοί παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

  1. Σε απλές εξαγωγές
  2. Σε χειρουργικές εξαγωγές φρονιμητών ή άλλων εγκλείστων δοντιών
  3. Σε τεχνικές αναγέννησης οστού
  4. Σε ανύψωση ιγμορείου
  5. Κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων (επιτάχυνση οστεοενσωμάτωσης)
  6. Σε τεχνικές ουλοπλαστικής
  7. Σε ακρορριζεκτομές
  8. Μετά από αφαίρεση κύστεων των γνάθων.

Η Ιατρική ομάδα