Σιώτα Μαρία

Ιατρός

Personal Information

Skill

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρρες στις 6 Μαΐου του 1989. Εκεί φοίτησε μέχρι και το λύκειο και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Μιλάει καλά αγγλικά και γνωρίζει ιταλικά. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού  Laser Safety Officer από το Dental Laser Center του πανεπιστημίου Αachen της Γερμανίας. Έχει μετεκπαιδευθεί από το εργαστήριο Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής-Χειρουργικής Εμφυτευματολογίας και Ακτινολογίας Στόματος του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης στο αντικείμενο της Ακτινοπροστασίας, Ακτινοτεχνικών και Ακτινοδιαγνωστικής, καθώς και με σεμινάρια επάνω στην περιοδοντολογία, την εμφυτευματολογία την αισθητική οδοντιατρική και την παιδοδοντία.