Η γνωστή σε όλους λεύκανση δοντιών, είναι η διαδικασία με την οποία τα δόντια σας γίνονται πιο λευκά και αστραφτερά! Είναι τεχνική που αφορά 100% την αισθητική των δοντιών σας, χωρίς να αφορά το υπόλοιπο θεραπευτικό φάσμα.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι λεύκανσης: η λεύκανση στο ιατρείο και η λεύκανση στο σπίτι.

Με την πρώτη μέθοδο, πραγματοποιούνται 3 συνεδρίες στον χώρο του ιατρείου, που διαρκούν από 45’ η καθεμία. Γίνεται πάντα εκτίμηση της βελτίωσης του χρώματος πριν και μετά με φωτογραφίες, για επιβεβαίωση του αποτελέσματος.

Με την δεύτερη μέθοδο, παραλαμβάνετε εξατομικευμένους νάρθηκες και 3 ή 4 σύριγγες λεύκανσης και πραγματοποιείτε την λεύκανση μόνοι σας, στο σπίτι, σε διάστημα 5-7 ημερών, φορώντας τους νάρθηκες το βράδυ.

Κατά τη γνώμη μας, η πρώτη μέθοδος είναι πιο αποτελεσματική, επειδή ο λευκαντικός παράγοντας είναι πολύ πιο δραστικός (μεγαλύτερη συγκέντρωση δραστικής ουσίας) καθώς και πιο ξεκούραστη για εσάς, αφού δεν έχετε να κάνετε κάτι μόνοι σας και ο χρόνος εφαρμογής είναι κατά πολύ μικρότερος (3 ραντεβού των 45’).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν έχετε προσθετικές εργασίες ή μεγάλα λευκά σφραγίσματα στην αισθητική ζώνη (πρόσθια δόντια), να ξέρετε ότι δεν αλλάζουν χρώμα και αυτό θα έχει σαν συνέπεια την ανάγκη για αντικατάστασή τους μετά από την ολοκλήρωση της λεύκανσης.

Η Ιατρική ομάδα