Φρονιμήτης είναι ο 3ος γομφίος στην επάνω κ κάτω γνάθο. Είναι το δόντι που ανατέλλει πιο αργά από όλα του οδοντικού φραγμού. Μπορεί να είναι έγκλειστος ή ημιέγκλειστος, δηλαδή να καλύπτεται εξ’ολοκλήρου από οστό/ούλα ή μόνο σε ένα μέρος της επιφάνειάς του, αντίστοιχα. Πολύ σπάνια βρίσκει τον κατάλληλο χώρο για να ανατείλει κανονικά στον φραγμό. Λόγω της θέσης του στην άνω και κάτω γνάθο, τις περισσότερες φορές κρίνεται αναγκαίο να εξαχθεί, επειδή δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αυτά είναι τα εξής:

Συνωστισμός κ παρεκτόπιση των προσθίων από αυτό δοντιών, λόγω της πίεσης που ασκεί, η οποία μεταφέρεται από δόντι σε δόντι. Οι ασθενείς που παρατηρούν αυτές τις αλλαγές, συνήθως χρειάζονται συνδυαστική θεραπεία με εξαγωγή των φρονιμητών και ορθοδοντική θεραπεία, για να επανέλθουν τα δόντια σε ιδανική θέση/διάταξη.

Περιστεφανίτιδα, δηλαδή φλεγμονή των ιστών που καλύπτουν τον φρονιμήτη. Στην κλινική της εικόνα παρουσιάζει εξάρσεις κ υφέσεις, με επεισόδια που συνεχώς γίνονται πιο έντονα και δεν σταματούν και τα οποία όσο περνάει ο καιρός, ταλαιπωρούν όλο και περισσότερο τον ασθενή.  Η περιστεφανίτιδα αποτελεί την πιο συχνή κ ισχυρή ένδειξη εξαγωγής του φρονιμήτη.

Απορρόφηση ή τερηδονισμός του 2ου γομφίου, λόγω άμεσης επαφής με αυτόν. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δεν εξαχθεί ο φρονιμήτης, δεν μπορεί να σταματήσει η εξέλιξη του προβλήματος.

Περιοδοντική νόσος στην πίσω επιφάνεια του 2ου γομφίου, επίσης λόγω θέσης κ συνεχούς πίεσης στο δόντι. Ο φρονιμήτης πιέζει προς τα μπροστά, με αποτέλεσμα το οστό που καλύπτει την πίσω ρίζα του 2ου γομφίου να απορροφάται σιγά-σιγά και να παρουσιάζεται περιοδοντικός θύλακος, που θεραπεύεται μόνο με την εξαγωγή του φρονιμήτη.

Σε περίπτωση όπου ο φρονιμήτης έχει ανατείλει κανονικά στον φραγμό, αλλά πρέπει να εξαχθεί, η εξαγωγή είναι αρκετά εύκολη και δεν απαιτεί φαρμακευτική αγωγή.

Στην περίπτωση όπου ο φρονιμήτης είναι έγκλειστος/ημιέγκλειστος, η εξαγωγή γίνεται με χειρουργική μέθοδο και απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, η οποία θα διατηρεί ήρεμο των ασθενή.

Η Ιατρική ομάδα